Sürdürülebilir Enerji

13/10/2023

Enerji kaynakları, günlük yaşantımızın bir parçasıdır ve birçok aktivitemiz için enerjiye ihtiyaç duyarız. Örneğin, bugün sahip olduğumuz teknolojik gelişmelerin devam etmesi için enerji tüketmek zorundayız. Tükettiğimiz bu enerjinin büyük bir kısmını fosil yakıtlarından, geri kalanını ise nükleer ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamaktayız. Ancak fosil yakıtlar insan ve doğa sağlığı için büyük bir tehlike oluşturmaktadır ve önlem alınmazsa bu zararlar gelecekte yaşayacak insanlar için de tehlike oluşturmaya devam edecektir.
 
Fosil yakıtların kullanımı sanayinin gelişmesiyle başlamıştır ve bu alana sağladığı katkılar nedeniyle uzun süre verdiği zarar göz ardı edilmiştir. Ancak gün geçtikçe fosil yakıtların verdiği zararlar göz ardı edilemeyecek kadar artmaya başlamıştır. Örneğin, fosil yakıtların yanması, atmosfere karbondioksit (CO2) ve diğer sera gazları salınmasına neden olur. Bu sera gazları, güneş ışınlarının dünya yüzeyine gelip geri yansımasını engeller ve dünya üzerindeki ortalama sıcaklığın yükselmesine neden olur ve bunun sonucunda küresel iklim değişikliği yaşanır. Özellikle kömür ve petrolün yanması sonucu ortaya çıkan kükürt dioksit, azot oksitler ve partiküller gibi kirleticiler hava kirliliğine yol açar. Hava kirliliği ise solunum yolu rahatsızlıkları, kalp-damar hastalıkları ve akciğer kanseri gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Ayrıca bu yakıtların sınırlı olduğu ve elde edilen enerjinin dışa bağımlılık, yüksek ithalat giderleri gibi ekonomik sorunlara da neden olduğu unutulmamalıdır. 
 
Hammadde ve enerji kaynakları kapasiteleri sınırlı olsa da teknolojinin gelişmesi ve nüfusun hızla artmasıyla bu kaynaklara her geçen gün daha çok ihtiyaç duymaya başladık ve insanlar yeni kaynak arayışına başladı. Bu nedenle, yerel ve yenilenebilir doğal zenginlikler olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelim başladı.
 
Yenilenebilir enerji kaynakları, fosil yakıtların tükenmesi ve çevre kirliliğinin artması gibi sorunları çözmemize yardımcı olabilir ve bu sayede gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakılabilinir. Yenilenebilir enerji kaynakları, temiz ve sürdürülebilir bir enerji üretimi sağlar. Bu kaynaklar sayesinde atmosfere zararlı emisyonlar salmadan enerji elde edebiliriz. Bu da iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynar. Böylece enerji talebimizi karşılamaya devam ederken doğal kaynakları tüketmemiş oluruz. Ayrıca yenilenebilir enerji projeleri, enerji üretiminde dışa bağımlılığı azaltır ve enerji fiyatlarının kontrol altında tutulmasına yardımcı olur. Bu durum da ekonomik fırsatlar yaratır ve yerel ekonomilere katkı sağlayabilir. 
 
Peki fosil yakıtların oluşturduğu zararlarla mücadele etmemizde en büyük silahımız olan bu yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir? Yenilenebilir enerji kaynakları, doğada bulunan ve tükenmeyen güneş, rüzgâr, su, jeotermal ve biyokütle gibi kaynaklardır.
 
Güneş enerjisi, en popüler ve yaygın kullanılan yenilenebilir enerji kaynağıdır. Güneşten gelen ışık ve ısı enerjisini kullanarak elektrik üretebiliriz. Güneş panelleri, güneşin ışınlarını elektrik enerjisine dönüştüren özel cihazlardır. Güneş enerjisi temiz, sınırsız ve bedava olduğu için çevre dostu bir seçenektir.
 
Rüzgâr enerjisi de bir başka önemli yenilenebilir enerji kaynağıdır. Rüzgâr türbinleri sayesinde rüzgâr enerjisini elektrik enerjisine dönüştürebiliriz. Rüzgâr türbinleri genellikle rüzgârlı alanlarda, özellikle deniz kıyılarında kurulur. Rüzgâr enerjisi kullanarak elektrik üretmek, atmosfere zararlı gaz salınımını azaltmamıza yardımcı olur.
 
Su enerjisi, suyun hareketinden elektrik üretmek için kullanılan bir başka yenilenebilir enerji kaynağıdır. Büyük barajlar ve hidroelektrik santralleri sayesinde su enerjisini elektrik enerjisine dönüştürebiliriz. Bu yöntem, enerji üretimi için temiz ve sürekli bir kaynak sağlar.
 
Jeotermal enerji, yerin içindeki ısı enerjisinden faydalanarak elektrik ve ısınma enerjisi elde etmek için kullanılan yenilenebilir enerji kaynağıdır. Jeotermal enerji, volkanik bölgelerde ve sıcak su kaynaklarının olduğu yerlerde kullanılabilir.
 
Biyokütle enerjisi ise organik maddelerin (bitkiler, hayvan atıkları, odun vb.) yanmasıyla elde edilen enerji kaynağıdır. Biyokütle enerjisi, atık malzemelerin değerlendirilmesi ve enerji üretimi için kullanabileceğimiz bir kaynaktır.
 
Yenilenebilir kaynakların kullanılmasıyla sürdürülebilir bir yaşamı desteklemek için birçok ülke teşvik edici politikalar oluşturmakta, önlemler almaktadır. Bunlar, çevresel sürdürülebilirlik ve enerji dönüşümü hedeflerine ulaşmayı amaçlayan önemli adımlardır. Örneğin, bazı ülkeler temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreten üreticilere, Yeşil Enerji Sertifikaları (Green Energy Certificates) verir. Bu, yenilenebilir enerji üretimini teşvik ederken, tüketicilere de çevre dostu bir enerji kaynağına erişim sağlar. Enerji üretim politakalarına getirilen sınırlamalarda  enerji üreticilerine ve endüstrilere karbon emisyonlarını azaltma hedefleri koymaları ve bu hedeflere ulaşmaları için teşvik sağlar. Bazı ülkeler ve bölgeler, enerji üreticilerine belirli oranda yenilenebilir enerji üretmeleri için yenilenebilir enerji standartları (Renewable Energy Standard) oluşturmuştur. Bu, enerji üreticilerini yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya teşvik eder ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırır.
 
Sonuç olarak, yenilenebilir enerji kaynakları, çevre dostu olmalarının yanı sıra enerji ihtiyacımızı sürdürülebilir bir şekilde karşılamamıza yardımcı olur.
 
Unutmayın, her birimizin küçük adımları büyük fark yaratabilir. Belki gelecekte yenilenebilir enerji kaynakları üzerine çalışarak dünyaya katkıda bulunabilirsiniz..
 
Yararlanılan Kaynak:
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Yenilenebilir%20Enerji%20Kaynaklar%C4%B1%20Ve%20%C3%96nemi.pdf

Son Bloglar