İnsanlar Neden Ortak Bir Ölçüm Sistemine İhtiyaç Duyarlar?

04/05/2022

Bir şeye “objektif” yani nesnel demek, o şeyin herkes için aynı anlama sahip olduğu ve kişiye göre değişken olmadığı anlamına gelir. Bilim de nesneldir. Yani bilimin ürünleri (teoriler, yasalar, deneysel sonuçlar ve gözlemler), dış dünyanın doğru bir temsilidir. Çünkü, nedene, sonuca ve deneylere dayanır. Bunu bir önceki bilimsel süreçleri anlattığımız yazımızda da belirtmiştik!
Bilim, sadece bir bilim insanının bulduklarına bağlı olmadığı, gerçekleri keşfetmeyi ve genelleştirmeyi başarabildiği için nesneldir. İnsanlar dünyayı belli bir bakış açısıyla deneyimlerler. İnsanların deneyimleri, kişisel durumlarına, diline ve kültürüne, fiziksel koşullarına göre büyük ölçüde değişir.
Ama deneyimler değişse de, sabit kalan bir şey vardır. Örneğin, bir ağacın görünümü, siz ona yaklaşırken değişecektir; ama ağacın kendisi değişmemektedir. Bir oda, bir bireyin alıştığı sıcaklıklara bağlı olarak kişiye sıcak veya soğuk gelebilir; ancak kişinin deneyimlerinden bağımsız olarak, odanın gerçek bir sıcaklık derecesi vardır. Bir kişi ışıklar söndüğünde önündeki nesneyi görmeyebilir, ancak sadece ışıklar söndüğü için bu nesne kaybolmaz.
İki tür nitelik olduğunu varsayan bir nesnellik anlayışı vardır: “Bir kişinin sahip olduğu bakış açısına veya tutuma bağlı olarak değişen nitelikler” ve “bakış açısı değişse bile sabit kalan nitelikler”. Bunlardan ikincisi, nesnel özelliklerdir (Nagel 1986: 14).
İşte tam da bu yüzden ortak bir ölçme sistemine ihtiyaç duyuluyor! Eskiden uzunluk için, ağırlık için, hacim için farklı ölçü birimleri kullanılıyordu. Ancak iki ülke arasında ölçme birimleri arasında sıkıntı yaşanıyordu. İki ülkenin ölçü birimleri farklı olduğu için bu iki ülke arasında anlaşmazlıklar ortaya çıkıyordu.
İnsanlar aralarında eşya alıp satarken ölçü birimlerinde yaşanan anlaşmazlıklar işleri çıkılmaz noktalara getiriyordu. İnsanlar arası ilişkilerin sıklaşması ile birlikte, özellikle ağırlık ve uzunluk birimlerini karşılaştıracak, bu konuda birliği sağlayacak bir ölçme sistemine ihtiyaç duyulmuş ve bilimsel bir çözüm üretilmesi gerekmiştir.
Toplumların birlikte yaşaması için birlikte ortak çalışmaları ve bunun içinde ortak bir ölçü sistemi kullanmaları gerekiyordu. Bu da standart ölçü birimlerinin yani Uluslararası Birim Sistemi ya da Uluslararası Ölçüm Sistemi’ nin kabul edilmesi ile sağlanmıştır.
Bu standart ölçme sisteminin oluşturulması ile ülkeler arası anlaşmalar ve görüşmeler daha net ve karmaşadan arınmış bir hale gelmiştir. Ülkeler arası ticaretin önü açılmış ve anlaşmalar daha kolay olmaya başlamıştır. Bütün ülkelerin bilimsel ve teknolojik dili aynı olmuştur ve bu sayede toplumların birlikte gelişme ve ilerlemeleri sağlanmıştır. Başka bir ülkede yaşan bilimsel gelişmeler ve sonuçlar diğer ülkelerde de anlaşılır olmuş oluyor.
Sonuç itibari ile standart ölçme birimlerini kabul edilmesi ile birlikte bütün insanlar birbirinden etkilenerek daha ileriye ortaklaşa bir şekilde gidebilmeyi başarmıştır!

Son Bloglar