Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu İçin Neler Yapabiliriz?

06/08/2022

Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardının ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesinin ve miktarının düşüşüne neden olmadan, verilen hizmet veya ürün başına tüketilen enerjinin azaltılmasıdır. Bu sayede enerjiden tasarruf etmiş oluruz.

Enerjinin tüketiminin azaltılması anlamına gelen enerji tasarrufu ve enerjinin daha bilinçli kullanılmasını ifade eden enerji verimliliği enerjinin sürdürülebilirliği için çok önemli! En önemli enerji kaynakları olarak bilinen petrol ve kömür gibi fosil yakıtlar hızla tükeniyor. Enerji üretim ve tüketim süreçlerinde ortaya çıkan sera gazı emisyonları küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli nedenleri arasında. Kullandığımız enerjinin %70’ini kendimiz üretmediğimiz için yurtdışından satın alıyoruz. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, aile ekonomisine katkıda bulunmak ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak için, enerjiyi verimli kullanmalıyız.

Isıtma, aydınlatma ve ulaşım ihtiyaçlarımızı karşılarken, elektrikli ev eşyalarımızı kullanırken, kısaca günlük hayatımızın her alanında enerjiyi tasarruflu ve verimli kullanarak, ihtiyaçlarımızdan kısıtlama yapmadan aile bütçesine, ülke ekonomisine ve çevremizin korunmasına katkı sağlayabiliriz! Binalarımızda alacağımız bazı önlemler ve enerji tüketim alışkanlıklarımızdaki küçük değişiklikler bizlere çok şey kazandıracaktır. Haydi gelin hep birlikte enerji verimliliğini nasıl sağlayabiliriz öğrenelim!

Binalardaki ısı yalıtımı enerji verimliliğinde büyük bir rol oynar. İyi yalıtılmış bir evi ısıtmak için daha az enerji harcarız. Evlerimizde pencere ve kapıların hava sızdıran yerlerini bulabilmek için küçük bir mum yeterli. Mumu pencere kenarlarında dolaştırarak mum ateşinin dalgalanmasını izleyerek penceredeki sızıntıyı anlayabiliriz. Pencere ve kapı kenarlarında hava sızıntısını önlemek için pencere bandı ve süngeri kullanabiliriz. Kış aylarında perdeleri kapalı tutarken doğrudan güneş gören pencere perdelerini ise açık tutabiliriz. Perde boylarının radyatörlerin ısı akışına engel olmayacak uzunlukta olmasına dikkat etmeliyiz. Kapı çerçevesi etrafında yer alan çatlaklar çok fazla ısı kaybına neden olur ve mutlaka tamir edilmeleri gerekir.

Evlerde aydınlatma diğer bir önemli enerji verimliliği konusu! Her evde üç ampul, kompakt floresan lamba ile değiştirilse, dünyaya altı ağaç dikmiş sayılabilir. Evimizde kullandığımız enerjinin yaklaşık %20’si elektrikli aletler tarafından tüketilmektedir. Elektriğin büyük kısmını ise buzdolabı ve aydınlatma için harcamaktayız. Elektrikli ev aletleri alırken enerji tüketim değerlerini iyi değerlendirip diğer ürünlerle karşılaştırmalar yaparak tercihimizi belirlemek uzun vadede enerji tasarrufu sağlar. Bekleme (stand by) konumundaki cihazlar enerji tüketmeye devam ederler. Bu nedenle, kullandığımız elektronik cihazları güç düğmelerinden kapatmaya özen göstermeliyiz. Radyo, televizyon ve müzik setlerinin ses düzeyinin düşük tutulması enerji tüketimini azaltır. Kısa süreli ısınma ihtiyacı için pratik ve hızlı ısıtıcılar olan elektrikli ısıtıcılar diğer ısıtıcılara oranla daha fazla elektrik tüketirler. Bu tüketimin farkında olarak daha bilinçli kullanımla aile bütçemize fazladan yük bindirmemeliyiz. Kullanılmayan zamanlarda bilgisayarlarımızı kapalı tutmalıyız. Bilgisayarlar için harcanan enerjinin büyük çoğunluğunun kullanılmadığı zamanlarda açık kalması sebebiyle olduğunu unutmayalım!

Ulaşımda enerji verimliliği sağlamak için toplu taşıma araçlarını tercih etmeliyiz. Kısa mesafelere yürümeyi tercih edebiliriz. Araç kullanırken gereksiz gaza basmak ve fren yapmak %5 daha çok yakıt tüketimi demektir. Lastiklerin hava basıncının düşük olması ise daha fazla yakıt tüketimine sebep olmaktadır.
İklim değişikliklerinin etkisiyle son yıllarda su tüketiminde de sorunlar yaşıyoruz. Eğer kendimize düşen görevi yerine getirmezsek önümüzdeki yıllarda da su sıkıntısını ciddi boyutlarıyla yaşayabiliriz. Evimizde su kullanımına dikkat etmek için öncelikle nerede ne kadar su harcadığımızı bilmeliyiz. Banyo yerine 5-6 dakikada duş alarak su tüketimini %25 azaltabiliriz. Duş alarak 40-60 litre su tüketirken banyo yaparak 120-150 litre su harcarız. Dişlerimizi fırçalarken ve yüzümüzü sabunlarken musluğu kapalı tutarak 15-35 litre suyu ziyan etmemiş oluruz.

Eveet! Özet olarak, odadan ayrılırken lambaları kapatarak, işin bittiğinde televizyonu, video oyununu, bilgisayarı, müzik setini kapatarak, ders çalışırken veya kitap okurken tüm ışıkları açmak yerine okuma alanını yeterince aydınlatabilecek küçük bir lamba kullanarak, kış aylarında binaların giriş-çıkış kapılarını açık bırakmayarak bile enerji verimliliği için yapabileceğin şeyler var! Sen de gezegen için enerji tasarrufu yap, enerjiyi koru!

Son Bloglar