GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK OLAN KÜÇÜK ADIMLAR

03/11/2023

Doğal kaynaklarımızın sınırlı olduğu gerçeğini ne yazık ki her geçen gün daha somut  şekilde deneyimliyoruz. Bu farkındalıksa hem bireyleri hem de devletleri sürdürülebilir kaynaklara ve sürdürülebilir bir yaşam biçimi benimsemeye yönlendiriyor. Sürdürülebilir yaşam, doğal kaynakları dikkatli şekilde kullanarak çevreye zarar vermeden insan ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir yaşam tarzı olarak tanımlanabilir. Bu yaşam tarzı, ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan dengeli bir yaklaşımı benimserken, gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir dünyanın yaratılmasına katkı sağlar.
Sürdürülebilir yaşam, bireylerin ve toplumların günlük hayatta atacakları küçük adımlarla başlar. Bunlar, enerji tasarrufu yapmak, geri dönüşüm yapmak, organik ve yerel ürünleri tercih etmek, toplu taşımayı kullanmak, suyu verimli bir şekilde kullanmak gibi basit eylemler olabilir. Ancak bu eylemlerin geleceğimizi şekillendirme konusundaki etkisi büyük olacaktır. Bu yaşam tarzının benimsenmesi, dünya üzerindeki doğal kaynakların tükenmesini önlerken, iklim değişikliği gibi küresel sorunların da üstesinden gelmemize yardımcı olacaktır. Bunun için de en etkili eylem belki de çocuklarımızı bu konuda bilinçlendirmek ve onlara örnek olmaktır.
Çocuklar geleceğin liderleri ve karar vericileridir. Onları sürdürülebilir yaşam konusunda bilinçlendirmek ve doğal kaynakları nasıl koruyacaklarını öğretmek, çevre dostu nesiller yetişmesini sağlayacaktır. Zira, erken çocukluk döneminde hafızaya yerleşen bilgilerin gelecek alışkanlıklarımızla olan ilişkisi aşikardır. Alışkanlıklarsa hayatımızı idame ettirme konusunda büyük öneme sahiptir. Çocuklarımıza bilinçli tüketici olma konusunda kazandırdığımız alışkanlıklarsa bilinçli nesillerin ilk adımı olacaktır. Bu nedenle, sürdürülebilir yaşam bilincinin erken yaşlarda kazanılmasıyla çocuklar büyüdüklerinde de enerji tasarrufu yapma, atık miktarını azaltma, geri dönüşüm yapma gibi çevre dostu alışkanlıkları benimsediği gibi kendilerinden sonraki kuşaklara da bu alışkanlıklarını aşılarlar.
Bu davranışların kazanılmasında ilk ve belki de en büyük rol ailelere düşmektedir. Ebeveynler, çocuklara çevre dostu davranışları göstererek, enerji verimliliğini teşvik ederek ve geri dönüşümü öğreterek sürdürülebilir yaşam konusunda güçlü birer örnek olabilirler. Ebeveynlerin atacağı küçük adımlarla çocuklar sürdürülebilir yaşamın bir parçası olduğunu hissederler ve çevreye duyarlı bir yaşam tarzını benimsemeleri teşvik edilir. Bu bilinç, gelecek nesillerin doğal kaynakları koruma, çevre dostu kararlar alma ve sürdürülebilir bir dünya inşa etme konusunda sorumluluk almasını sağlar. Sürdürülebilir yaşam bilinci, aileler arasında yayıldıkça toplum genelinde değişim başlayacak ve daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru adımlar atılacaktır.
Peki bu bilinci kazandırmak için neler yapabiliriz? Sürdürülebilirlikle ilgili eğlenceli ve öğretici etkinlikler düzenlenebilir. Örneğin, atıkların doğru şekilde nasıl ayrıştıracağını göstermek için evdeki malzemelerle, geri dönüşüm kutuları yapmak ve çöpleri ayrıştırarak atmak belki de ilk adım olabilir. Bunun yanı sıra, doğa yürüyüşüne çıkarak çevre hakkında bilgi edinmek ve doğal yaşamı gözlemlemek de etkili bir yöntem olabilir.
Çocuklara enerji ve su tasarrufu, yiyecek israfını önleme, doğal kaynakları koruma gibi günlük tüketimi azaltacak davranışlar da sürdürülebilir yaşam için etkili olacaktır. Bunun için de örneğin, çocuklar boşa akan suyu kapatma, elektronik cihazları kullanmadıklarında fişlerini çekme gibi konularda teşvik edebilir.
En önemlisi, aile olarak sürdürülebilir yaşamı kendi hayatınızda uygulamak ve çocuklarınıza örnek olacaktır. Gelecek nesiller, kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanarak dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirebilirler. Aileler olarak, çocuklara sürdürülebilirlik değerlerini aşılamak ve onları bu konuda desteklemek geleceğimizi şekillendirmek adına önemli bir rol oynar. Küçük adımlarla başlayarak büyük bir etki yaratmak mümkün olduğunu unutmayalım.
 
Kaynakça:
143-151 (dergipark.org.tr)
EJ1262185.pdf (ed.gov)

Son Bloglar