1. Sorudasın / 3

Aşağıdakilerden hangisi standart ölçüm araçlarından olamaz?