1. Sorudasın / 7

Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez bir kaynaktır?