1. Sorudasın / 7

Sırayla izlenecek birden fazla talimat veya komut nedir?